LGS Sonucları

TEOG Puan Hesaplama Formülü 2018 MEBMEB TEOG puan hesaplama nasıl olacak,MEB TEOG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

TEOG 2018 YEP Puanları Açıklandı Öğrenmek için Tıklayınız

TEOG sınavları kasım ve haziran aylarında yapılmaktadır. TEOG Sınavları, öğrencinin liselere yerleştirmelerinde kullanılacak puanları belirlemek için yapılan bir sınavdır.


TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. dönem sınav sonuçları, 2018 yılının Ocak ayı içinde;
2. dönem sınav sonuçları ise 2018 yılının Haziran ayı içinde yayınlanacaktır.

Hangi derslerden sınav yapılıyor?

Sınavlar Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil (Toplam 6 ders) derslerinden yapılacaktır.


Öğrenciler;

sınavın 1. günü Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden;

sınavın 2. günü Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınava gireceklerdir.

Sınavlarda kaç soru var ve sınav süresi ne kadar?

Her dersin sınavında 20 soru sorulacak ve süre her ders için ayrı ayrı 40 dakika olacaktır.Her soruya 2 dk. süre verilmektedir.

Derslerin ağırlıkları ne kadar?

Sınavda her dersin kendine ait bir ağırlık katsayısı kullanılacaktır. Derslerin ağırlıkları şöyledir:

Türkçe 4,
Matematik 4,
Fen ve Teknoloji 4,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.
Yabancı Dil 2.


Ders ağırlıkları hesaplamayı nasıl etkiler?

Her dersten alınacak puan dersin ağırlığı ile çarpılacak, sonuçlar toplandıktan sonra bulunan değer derslerin ağırlıklarının toplamına bölünecektir. Bu nedenle ağırlığı yüksek olan dersler ortalamayı daha yüksek oranda etkileyecektir.

TEOG hesaplaması nasıl yapılacak?

1. dönem TEOG sınavları sonucu 700 üzerinden bir puan elde edilecektir. Buna AOSP (Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı) denir. Aynı şekilde 2. dönem TEOG sınavlarından da AOSP hesaplanacaktır.Deaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflardaki ağırlıklı not ortalamalarının (yıl sonu başarı puanl) toplamı, 1. ve 2. dönem AOSP puanlarının ortalamasıyla toplanacak ve 2'ye bölünerek YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) hesaplanacaktır.

Özel okullar da aynı hesaplamayı mı kullanacak?

Özel okullar farklı bir hesaplama ile öğrenci alacaklardır. Hesaplamada sadece Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersleri esas alınacak ve toplam puan 800 üzerinden hesaplanacaktır. TEOG hesaplama sayfamızda özel okul yerleştirme puanınızı da hesaplayabilirsiniz.

Öğrenciler sadece özel okula başvuracak bile olsalar tüm sınavlara gireceklerdir. Ayrıca TEOG sınavlarında her bir dersten alınacak puan, dersin yıl sonu notunu ve dolayısıyla yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını da etkileyeceğinden özel okulların hesaplamada kullanmadığı dersler haricindeki derslere de önem vermek gerekmektedir.

TEOG sınav sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

TEOG sınav sonuçları E-Okul sisteminde yayınlanacak ve sonuçlar ilan edildiğinde (http://meb.gov.tr/) adresinden duyurulacaktır.Ortaöğretim okullarına yerleştirme nasıl yapılacak?

Öğrenciler TEOG yerleştirmeye esas puanlarına göre Milli Eğitim Bakanlığının E-Okul sisteminden yayınlayacağı tercih listelerinden okul seçecekler ve yerleştirme puan esasına göre MEB tarafından yapılacaktır.

6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları nasıl hesaplanır?

Yıl sonu başarı puanları, öğrencilerin her dersten aldıkları yıl sonu notları ile derslerin haftalık ders saati sayılarının çarpımı ile bulunan değerin tüm derslerin toplam ders saati sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.

2017-2018 TEOG PUAN HESAPLAMA 8. SINIF ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMA (YENİ SİSTEM)8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlar, birinci dönem Kasım 2017'de, mazeret sınavı Aralık 2017'de yapılacak. İkinci dönem ise merkezi ortak sınav Nisan 2018'de, mazeret sınavı ise Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek.

1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5

Ortalama (Türkçe) = (75 + 85 + 70 + 75) / 4 = 76.2500

2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdirmedir.

AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati

Ağırlıklı Ortalama (Türkçe) = (76.2500 x 5) / 28 = 13.6161

3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır.Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2

1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.4137
2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446
Yılsonu Başarı Puanı = (76.4137 + 80.0446) / 2 = 78.2292AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI:

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)

OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin)/AKTop.) / 100) x 700)

= ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)

= 497.7778

2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)

= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)

= 540.5556

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2

= (497.7778 + 540.5556 ) / 2

= 519.1667Yerleştirmeye Esas Puan

6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış
ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir.

Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = (YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP )/2

= (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2

= 371.1249


TEOG sınavları hakkında nereden bilgi ve yardım alabilirim?

TEOG sınavları ile ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz:

Telefon :

MEB İletişim Merkezi 147

Faks :

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

0(312) 499 40 63
0(312) 497 41 44
0(312) 497 40 39

Elektronik posta :

ortaksinav@meb.gov.tr

İnternet adresleri :

http://www.meb.gov.tr
https://e-okul.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr

1 yorum

Misafir
23.04.2017 08:46

Öğrenci kendi yüzdelik dilimini nasıl hesaplayacak onuda yazsaniz !!