LGS Sonucları

TEOG Kaç Puan Üzerinden Değerlendiriliyor?TEOG Kaç Puan Üzerinden Hesaplanıyor? TEOG'da Yanlış cevaplar doğru cevabı götürmeyecek, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden öğrencilerin derslerden aldıkları puanlar hesaplanacak. Buna göre her sorunun puan değeri 5 olacak. Buna göre 20 doğru yapan bir öğrenci: 5* 20= 100 puan alacak. Bu ders Matematikse katsayısı olan 4 le çarpılarak puana dönüştürülecek: 4* 100= 400 puan.

Her ders için bu hesaplama yapılarak 1. dönem merkezi sınav puanları ve 2. döneme ait hesaplanan merkezi yazılı puanları toplanarak ikiye bölünecek. Elde edilen sonuç 700 puan üzerinden kullanılacak.

Öğrencinin 6. 7. 8. Sınıflar yılsonu başarı puanı da bu hesaplamada kullanılarak 4 puanın toplanarak ikiye bölünmesiyle 500 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

TEOG merkezi ortak sınavlar nasıl değerlendirilecek?TEOG hesaplama formülü;

Puanlar eşit olursa yerleştirme önceliği kime verilecek?

Yerleştirme puanları eşit çıkan öğrencilerden öncelik sırayla;

• Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı yüksekliği ,

• Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,

• Tercih önceliği,

• Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı olana öncelik verilecek.

Not: 8.Sınıf TEOG Tercih Robotu MEB 2017 İndirmek için buraya tıklayınız

TEOG 2017 YEP Puanları Açıklandı Öğrenmek için Tıklayınız

2016-2017 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e­ Kılavuzu İndir