LGS Sonucları

TEOG'da Her Soru Kaç Puan?TEOG'da her sorunun puanı aynı, katsayısı farklı oalcak.Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.

*** TEOG sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız

TEOG Derslerin Katsayıları:Ağır tıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması Nasıl Yapılacak?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan ptıanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandınlmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmışortak sınav puanı toplanacaktır Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir

. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak

Not: TEOG Puan Hesaplaması Nasıl Yapılıyor? İlgili sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız


Öğrenci Kaç net ile, nereye girebilir?

Adayın II. Dönem testlerdeki netleri şu şekilde olsun:

- Türkçe 18 Net (20 sual üzerinden)
- Matematik 18 Net (20 sual üzerinden)
- Fen ve Teknoloji 18 Net (20 sual üzerinden)
- T.C. İnkılap ve Atatürkçülük 19 Net (20 sual üzerinden)
- Yabancı Dil 18 Net (20 sual üzerinden)

Bu netler istikametinde adayın Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP): 638 (700 puan üzerinden)

Bu adayın,

- 6. Sınıf Yılsonu Puanı 85 (100 puan üzerinden)
- 7. Sınıf Yılsonu Puanı 85 (100 puan üzerinden)
- 8. Sınıf Yılsonu Puanı 80 (100 puan üzerinden) olsun.
Bu adayın ilk dönem sınav puanının da (Kasım ayındaki ilk ortak sınav) 630 olduğunu varsayalım.

Bilgilerini girdiğimiz öğrencinin 500 üzerinden Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP): 442 oluyor.

Bu puanın alternatifi olan liseler:

- İstanbul Hacı Sabancı AL
- Kağıthane AL
- Borsa İstanbul Zeytinburnu AL
- Kartal Fatin Rüştü AL
- Pendik Fatih AL