LGS Sonucları

TEOG Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?TEOG drtak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır.

Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

TEOG Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması Yapmak için Tıklayınız

TEOG YEP Puanları Nasıl Hesaplanacak?

Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin, yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenecektir. 6, 7 ve/veya 8’inci sınıf öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin “yerleştirmeye esas puan” hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

TEOG ÖRNEK PUAN HESAPLAMASI İÇİN BU LİNKE TIKLAYIN AÇILACAK PDF DÖKÜMANIN 17 VE 18. SAFYALARINI OKUNUYUNUZ