LGS Sonucları

TEOG sınavına kaçıncı sınıflar girecek?TEOG sınavına hangi sınıflar girecek,7. sınıflar teog sınavına girecek mi,TEOG sınavı kaçıncı sınıflara uygulanacak,TEOG sınavı kaçıncı sınıflara yapılacak?

TEOG Sınavı 2014 yılından itibaren sadece 8.sınıf öğrencileri için uygulanırken aynı uygulamanın önümüzdeki TEOG Sınavlarında da da devam edeceği MEB tarafından açıklandı. 6. ve 7. sınıf öğrencileri TEOG sisteminden sorumlu olmayacaktır. Fakat önümüzdeki yıllarda TEOG sisteminin 6. ve 7. sınıflara da uygulanacağı bakanlık tarafından belirtilse de bu uygulamaya ne zaman geçileceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öğrenciler birinci gün oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci gün oturumunda fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri yazılılarına girecek. Ortak sınavlar, saat 09.00, 10.10, 11.20'de başlayacak ve aynı anda yapılacak. Öğrencilere her yazılıda 20 soru için 40 dakika cevaplama süresi verilecek. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek.

Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kağıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecek. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecek. Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecek.

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için 4; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf AOSP’ı toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.

MEB'in yayınladığı TEOG 2016-2017 kılavuza göre, birinci dönem ortak sınavlar 23-24 Kasım'da mazeret sınavları 10-11 Aralık'ta, ikinci dönem ortak sınavları ise Nisan'da, mazeret sınavları da Mayıs'ta gerçekleştirilecek.