LGS Sonucları

2018 PYBS başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı mı?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Parasız Yatılılık ve Bursluluk (PYBS) başvuru ve uygulama e-kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda aile, öğretmen, okul yöneticileri ve öğrenciler PYBS konusunda bilgilendiriliyor. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na başvurular öğrenci velisince okul müdürlüklerine Mart - Nisan 2018 arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Parasız Yatılılık ve Bursluluk (PYBS) sınavına 5, 6, 7, 9 ,10 ve 11’inci sınıflar HAZİRAN 2018’de girecek. Sınav sonuçları ise Temmuz’da açıklanacak.

8’inci sınıflar PYBS sınavına girmiyor

MEB, yayınladığı e-kılavuzda öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa başvuru ve yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapıyor. 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlardan aldığı puanlara göre bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacağından ayrıca PYBS’ye katılmayacak. Başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine iletilmesi yeterli. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak için sınava giren öğrencilerden, meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program türlerinde öğrenim gören 11’inci sınıf öğrencileri, Ağustos 2018 arasında okul müdürlüklerine başvurarak yatılılık ve bursluluk tercihlerini yapacak. Tercih yapmayan öğrenciler bu haklarından yararlanamayacak.

Belli bir gelir seviyesinin altı aranıyor

PYBS’ye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak, uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak, ortaöğretim kurumlarında sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme veya daha ağır bir ceza almamış olmak, maddi imkanlardan yoksun bulunmak şartları aranıyor. Bunun için ailenin 2017 yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 mali yılı için tespit edilen 7 bin 529.40 TL’yi geçmemesi gerekiyor. MEB, ‘öğretmen çocuğu’, ‘okul yok’, ‘korunmaya muhtaç çocuk’ gibi farklı kontenjanlar hakkında bilgilendirme de yapıyor.

Başvuru işlemleri ‘www.meb.gov.tr’,’www.odsgm.meb.gov.tr’ veya ‘e-okul.meb.gov.tr’ internet adreslerinden yapılacak. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları Mart - Nisan 2018 tarihlerinde alınacak. Sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini Mart - Nisan 2018 arasında okul müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor. Şartları taşıyanların başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Başvuruyu veli okula, müdürler de e-okula yapacak

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve tercihlerini yapacak. Başvuru için öğrenci velisinin ‘Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname’ ve eklerini ve ‘2018 PYBS Başvuru Formunu’ okul müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek, yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecek.Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Başvuru onaylandıktan sonra e-okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecek. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmesi gerekiyor.


2018 PYBS başvuru işlemlerini yapmak için tıklayınız

1 yorum

tuğba
12.04.2017 18:14

iyi