LGS Sonucları

Eğitim öğretim desteği puanlama sistemi degişti mi?Daha önce aileye, geliri 1000 TL'den az ise 340 ile en yüksek puan veriliyordu. Bu durum 5 bin TL'den az ise geçerli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi programı kapsamında özel okulda okuyan öğrencilere verilen eğitim öğretim desteği şartlarını değiştirdi. Destek verilecek öğrencilerin tespitinde ailenin gelir durumu, öğrencinin başarısı ve katıldığı uluslararası yarışmalara puan veriliyordu. Puanı yüksek olan öğrencilere destek veriliyordu. MEB, öğrencilere verilen bu puanlarda değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde belirtilen yeni şartlar şöyle:

- Öğrencinin Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmesine 70 puan veriliyordu, 50'ye düşürüldü.

- Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda derece alan öğrenciye 50 puan veriliyordu, 70'e çıkarıldı.

- Daha önce aileye, geliri 1000 TL'den az ise 340 ile en yüksek puan veriliyordu. Bu durum 5 bin TL'den az ise geçerli olacak. 5 bin TL'den az geliri olan ailelere 350 ile en yüksek puan verilecek.

Yönetmelik değişikliğinde özel kurslar için de önemli adımlar atıldı. Tüm kursların anlık izlenebileceği e-okul benzeri bir sistemi kurulacak. E-Yaygın adı verilen sistemde sınıf mevcutları, devamsızlıklar ve kurslarda verilen dersler anlık görülebilecek. Ayrıca yönetmelik değişikliği ile organize sanayi bölgesi dışında kurulan meslek liselerine de teşvik verilecek. Ancak okulun açılacağı il veya ilçe nüfusunun 20 binin üzerinde olması gerekecek.

Gelire göre puanlar

- 5 bin 1 TL - 6 bin 500 TL arası 250

- 6 bin 501 - 8 bin TL arası 200

- 8 bin 1 TL - 9 bin 500 TL arası 150

- 9 bin 501 TL - 11 bin TL 100

- 11 bin 1 TL - 12 bin 500 TL 50

- 12 bin 501 TL ve daha fazla 20

- Yeni şartlara göre anne, baba veya öğrenci yüzde 50 engelliyse 50 puan verilecek.