TEOG'da Sınav Yapılmayan Derslerin Durumu Nasıl Değerlendirilecek?

TEOG Sistemi Kapsamında Sınav Yapılmayan Derslerin Durumu Nasıl Değerlendirilecek?

* TEOG kapsamında sınavı yapılmayan Resim, Müzik, Beden Eğitimi, vb. diğer derslerden alınacak her not (yazılı, performans, proje) sistemde değerlendirmeye alınmakta olduğundan çok önemlidir.

* Ayrıca, 8. sınıf notları hem TEOG puanı hesaplamasında ve hem de yılsonu ortalamasına etki ettiği için önemlidir.

* Okula devamsızlık durumu dolaylı olarak dersleri etkilediği gibi, puan eşitliği halinde öncelik kriteri olduğu için devamsızlık yapılmaması çok önemlidir.

*** TEOG Puan Hesaplama İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi Edinmek için Buraya Tıklayınız

Yılsonu başarı puanı hesaplama yöntemi değişti!

22 Mayıs’ta yayınlanan yeni MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi ile 2014 tarih ve 2676 Ek sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan yönerge yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönerge Yılsonu Başarı Puanı hesaplama yöntemini değiştirmiş. Eski yönergeye göre Yılsonu Başarı Puanı öğrencinin birinci ve ikinci dönem her bir desten aldığı tüm notların aritmetik ortalamaları o dersin haftalık ders saati ile çarpılıp, toplam haftalık ders saatine bölünmesiyle elde edilen ağırlıklı ortalama puanların toplamını ifade ediyordu. Birinci ve ikinci yarıyılın ağırlıklı ortalamaları toplamının aritmetik ortalaması ise öğrencinin yılsonu başarı puanının oluşturuyordu.

Yeni sistemde ise Yılsonu Başarı Puanını hesaplarken, öğrencinin her dönem için, her bir dersten ayrı ayrı aldığı notların aritmetik ortalamaları bulunuyor. Bütün derslerin aritmetik ortalamalarının toplanıp toplamı, toplam ders sayısına bölünüyor. İkinci dönemin sonunda birinci ve ikinci yarıyılda alınan puanlar toplanıp ikiye bölünerek her dersin yılsonu başarı puanı bulunuyor. Genel Yılsonu Başarı Puanı için, her dersin Yılsonu Başarı Puanı toplanıp, toplam ders sayısına bölünerek Yılsonu Başarı Puanına ulaşılıyor.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, yeni yönerge ile Yılsonu Başarı Puanının nasıl hesaplanacağını ve eski yönerge ile arasındaki farkları anlatarak örneklerle açıkladı:

Öğrencinin Türkçe notlarını birinci dönem; 75, 85, 70, 75 ve ikinci dönem; 75, 90, 80, 80 olarak alalım. Türkçe dersinin haftalık ders saati sayısı 5, zorunlu derslerin haftalık ders saati toplamı ise 28’dir.

ESKİ SİSTEME GÖRE PUAN HESABI:

1. dönem; Ortalama (75 + 85 + 70 + 75) / 4 = 76.2500

Ağırlıklı ortalama (76.2500 X 5) / 28 = 13.6161

2.dönem; Ortalama (75 + 90 + 80 + 80) / 4 = 81.2500

Ağırlıklı ortalama (81.2500 X 5) / 28 = 14.5089

Zorunlu tüm derslerle ilgili aynı işlemler yapılarak öğrencinin her dersle ilgili ağırlıklı ortalama puanları bulunur. Bu puanların toplamı öğrencinin dönem sonu puanlarını belirlerdi.

Yılsonu Başarı Puanı, öğrencinin her dersten birinci ve ikinci dönem için ayrı hesaplanan ağırlıklı ortalama puanları toplamının aritmetik ortalaması idi.

YENİ SİSTEMDE PUAN HESABI:

Yeni sistemde ağırlıklı ortalama hesabı kaldırılarak doğrudan doğruya öğrencinin her dersten ayrı ayrı aldığı notların aritmetik ortalaması o dersin dönem puanını, iki dönemin ortalaması o dersin yılsonu puanını belirliyor. Öğrencinin tüm derslerden aldığı ortalamaların toplamının toplam ders sayısına bölünmesi öğrencinin dönem puanını, iki dönemin toplam puanlarının aritmetik ortalaması ise Yılsonu Başarı Puanını oluşturuyor. Aynı örnekten yola çıkarsak öğrencinin birinci dönem Türkçe ortalaması: 76.2500, ikinci dönem ortalaması: 81.2500 olur. İşlem devam ettirilemez.

YENİ SİSTEMDE YÜKSEK PUANLILAR DAHA AVANTAJLI!

İki sistem arasındaki puan farkını bulmak için bir öğrenciye tüm derslerden belirli puanlar vererek eski ve yeni sisteme göre hesaplama yaptık.

Yaptığımız hesaplamaya göre eski sisteme göre 78.2292 olan Yılsonu Başarı Puanı, yeni sisteme göre 81.4208 olmaktadır. Puanlar yeni hesaplama yönteminde artmaktadır. Bu sistemde yüksek puanlara sahip öğrenciler daha da avantajlı olurlar.

Yılsonu Başarı Puanı’nın Yerleştirmeye Esas Puan’a etkisi, öğrencinin 100 tam puan üzerinden hesaplanan 6.7. ve 8. Sınıf Yılsonu Başarı Puanlarının toplamının yarısı kadardır.

Yerleştirmeye Esas Puan, 700 tam puan üzerinden hesaplanan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanının yarısı ile 6.7.ve 8. sınıfta 100 tam puan üzerinden hesaplanan Yılsonu Başarı Puanı toplamının yarısı toplanarak hesaplanır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

LGS Sınavını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?:

Son yorumlar